Engineering en design t.b.v. offshore projecten. Begeleiding gedurende het gehele ontwikkeltraject.

Design- en engineering oplossingen voor de maritieme sector. Focus op kwaliteit en innovatie.

Innovatieve toepassingen binnen civiele projecten. Design, construct en project management in optima forma.

Engineering en design t.b.v. offshore projecten. Begeleiding gedurende het gehele ontwikkeltraject.

Design- en engineering oplossingen voor de maritieme sector. Focus op kwaliteit en innovatie.

Innovatieve toepassingen binnen civiele projecten. Design, construct en project management in optima forma.

VEELZIJDIGHEID IN PROJECTEN

ENGINEERING MET KWALITEIT

De projecten waar Vroegh-edc betrokkenheid bij heeft, kenmerken zich door het specialistische karakter. Ongeacht de branche waarbinnen gewerkt wordt. Denken in oplossingen en het toepassen van inventieve technieken is ons handelsmerk.

VEELZIJDIGHEID IN PROJECTEN

ENGINEERING MET KWALITEIT

De projecten waar Vroegh-edc betrokkenheid bij heeft, kenmerken zich door het specialistische karakter. Ongeacht de branche waarbinnen gewerkt wordt. Denken in oplossingen en het toepassen van inventieve technieken is ons handelsmerk.

Design, Engineering, Construct en Projectmanagement

Vroegh-edc is gewend om al vroeg aan tafel te zitten bij nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen bij onze opdrachtgevers. We zijn het best in ons element als we betrokken worden bij een traject van begin tot eind.

Waar nodig vullen we aan en sturen we bij. Altijd in overleg en in nauwe afstemming met engineers en/of projectleiders aan opdrachtgeverszijde. Persoonlijk contact, onmiskenbare toewijding en maximale kennisdeling over en weer zorgen ervoor dat we ook op langere termijn prettig samenwerken en onze verantwoordelijkheid nemen binnen een projectrealisatie.

Design, Engineering, Construct en Projectmanagement

Vroegh-edc is gewend om al vroeg aan tafel te zitten bij nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen bij onze opdrachtgevers. We zijn het best in ons element als we betrokken worden bij een traject van begin tot eind.

Waar nodig vullen we aan en sturen we bij. Altijd in overleg en in nauwe afstemming met engineers en/of projectleiders aan opdrachtgeverszijde. Persoonlijk contact, onmiskenbare toewijding en maximale kennisdeling over en weer zorgen ervoor dat we ook op langere termijn prettig samenwerken en onze verantwoordelijkheid nemen binnen een projectrealisatie.

MEER OVER ONS WETEN?

WAT IS UW UITDAGING?

We komen graag in contact met u om te horen wat uw uitdaging is op het gebied van engineering en construction. Vanuit uw wensen kijken we naar de mogelijkheden en de support en kennisdeling die we kunnen bieden.

Een eerste gesprek is geheel vrijblijvend, is er een klik dan maken we verdere afspraken.

Gijs-Vroegh
Gijs Vroegh

MEER OVER ONS WETEN?

Gijs-Vroegh

WAT IS UW UITDAGING?

We komen graag in contact met u om te horen wat uw uitdaging is op het gebied van engineering en construction. Vanuit uw wensen kijken we naar de mogelijkheden, de support en kennisdeling die we kunnen bieden.

Een eerste gesprek is geheel vrijblijvend, is er een klik dan maken we verdere afspraken.